Makaleler

Psikoloji ve cilt: Bir dermatoloğun bakış açısı

Zihin ve cilt arasındaki bağlantı

“Zihin ve vücut arasındaki ilişki, özellikle yoga yapan kimseler tarafından sıkça vurgulanan bir olgudur ve alternatif tıbbın naturopati olarak bilinen formudur. Peki, geleneksel tıptaki karşılığı nedir?

Dermatolojide, zihinsel ve duygusal faktörlerin cildi nasıl etkilediğine ve psikolojik tekniklerin çeşitli cilt hastalıklarının tedavisi için nasıl uygulanabileceğine odaklanan bir alanı olduğunu biliyor muydunuz? Bu bölümün adı psikodermatolojidir.


“Akneli yetişkinlere odaklanan bir araştırmada, hastaların genellikle alevlenmelerin kaygı, stres veya hayal kırıklığı ile birlikte ortaya çıkmasından yakındıkları tespit edilmiştir.”


 

Cilt ve zihin arasındaki bağlantı

İsrail’de görev yapan iki dermatolog, yakın bir geçmişte akne gibi yaygın cilt rahatsızlıklarının olası psikolojik bağlantılarını inceleyen bir derleme yayımlamıştır.1 Bu derlemede stres veya depresyon gibi duygusal faktörlerin bu cilt rahatsızlıkları üzerinde etkili oldukları belirtilmiştir. Akneli yetişkinlere odaklanan bir araştırmaya göre bu hastalar sıklıkla, anksiyete, stres ya da hayal kırıklığıyla birlikte meydana gelen alevlenmelerden şikâyetçidir. Hastaların %55’i, duygusal stres nöbetleri ile akne atakları arasında kronolojik olarak yakın bir ilişkinin bulunduğunu bildirmiştir. Bu ve diğer çalışmalar, dış kaynaklı duygusal stresin akne gibi yüz dermatozları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğine işaret etmektedir.1

Negatif durumların cilt problemlerini artırabilmesinin yanında pozitif duyguların da etkide bulunabileceğine işaret eden araştırmalar vardır.

Polonyalı psikolog1 Joanna Miniszewska ve diğer bilim insanları tarafından, olumlu düşünmenin sedef hastalarında yaşam kalitesinin bir göstergesi olduğunu tespit eden bir araştırma gerçekleştirilmiştir.2 Söz konusu araştırmada, sedef hastalarında ve seçilen popülasyonda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (SİYK) ile tıbbi ve psikolojik değişkenler arasındaki ilişkinin, SİYK göstergelerini belirlemek amacıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular, hasta SİYK skorlarındaki en yüksek değişkenlik yüzdesinin olumlu düşünceyle açıklandığı yönündedir.2 Özet olarak, pozitif düşünce arttıkça yaşam kalitesi de artar!

Pratikte psikodermatoloji

Psikodermatologlar, psikolojik faktörlerin dermatolojik problemleri nasıl tetikleyebildiğini araştırmanın yanı sıra, psikoloji alanındaki tedavi yöntemlerini de uygularlar. Psikodermatolojinin ilgi çekici bir yönü ise kesin bir tanı konulmamış olan dermatoloji semptomlarında dahi uygulanabilen tedavi yöntemi olmasıdır. Hastalar sıklıkla nereden geldiği belli olmayan bir kaşıntı veya döküntünün ortaya çıktığını bildirirler. Hipnoz veya psikoterapi gibi uygulamalar bu semptomların altta yatan nedenini ortadan kaldıramasa bile, rahatlama sağlayabiliyorlar. Sonuç olarak, bir hekim olarak en çok önemsediğim şey hastalarımın yaşam kalitesini hem fiziksel, hem de duygusal olarak iyileştirmektir.”

Referanslar

  1. Orion E, Wolf R. Clin Dermatol 2014; 32(6): 763-766.
  2. Miniszewska J et al. Postepy Dermatol Alergol 2013; 30(2): 91-95.

Zihin vücut bağlantısı

Daha fazla okuyun

Ürtikere karşı ben ve doktorum

Daha fazla okuyun