Sedefin yaşam kalitesine etkisi

Yaşam kalitesi üzerindeki etki...

Sedef hastalığı kişilerin yaşamlarını hem fiziksel hem de zihinsel yönden olumsuz etkiler. Sedef yüz veya tırnaklar gibi fazlasıyla görünür bir yerde olduğu zaman bu etki son derece belirgindir.1-3

Aslında, sedefin kişilerin sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin kanser, kalp hastalığı, artrit (eklem iltihabı), tip 2 şeker hastalığı ve depresyon gibi hastalıklarla benzer olduğu gösterilmiştir.1

Sedef hastalığının etkileri4

Ciltte ağrı ve yanma hissi gibi tıbbi belirtiler kişilerin günlük aktivitelerini gerçekleştirmelerini sıklıkla kısıtlar.1

Eller, ayaklar ve tırnaklar gibi bölgeler tutulduğunda sedef hastaları daha fazla fiziksel işlev kaybına maruz kalabilirler.5,6 Tüm sedef hastalarının %10-55’ini etkileyen tırnaktaki sedefin tedavisi genellikle zordur ve bu konuda mutlaka bir dermataloğa başvurmak gerekir.6

Referanslar

  1. Rapp SR, et al. Psoriasis causes as much disability as other major medical diseases. J Am Acad Dermatol 1999;41(3 Pt 1):401-07.
  2. Wozel G. Psoriasis treatment in difficult locations: scalp, nails, and intertriginous areas. Clin Dermatol 2008;26(5):448-59.
  3. Guenther L, et al. Psoriasis Comorbidities. J Cutan Med Surg 2009;Suppl 2:S77-87.
  4. Krueger G. Patients with palmoplantar psoriasis have more physical disability and discomfort than patients with other forms of psoriasis: Implications for clinical practice. Dermatol 2001;137:280-84.
  5. Pettey AA, et al. Patients with palmoplantar psoriasis have more physical disability and discomfort than patients with other forms of psoriasis: Implications for clinical practice. J Am Acad Dermatol 2003;49(2):271-75.
  6. Radtke MA, et al. Nail psoriasis as a severity indicator: results from the PsoReal study. Patient Relat Outcome Meas 2011;2:1-6.

Sizin için en önemli konular hakkında tavsiyeler

Devamı

Sedef takibinin kontrolü ele almanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin

Devamı